Số kí hiệu 7029/VPCP-KSTT
Trích yếu V/v hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia và hướng dẫn kết nối trên Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia - VDXP
Nội dung 1. Tài liệu hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với cổng dịch vụ công quốc gia
2. Tài liệu hướng dẫn kết nối trên nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia - VDXP
Ngày tạo 08/08/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :