Số kí hiệu 1257/GM-VPCP
Trích yếu Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Nội dung Mời tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày tạo 12/11/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :