Số kí hiệu 11027/VPCP-KSTT
Trích yếu V/v ký Cam kết đồng hành xây dựng, vận hành, phát triển Cổng dịch vụ công Quốc gia
Nội dung Công văn đề nghị các Bộ, ngành, địa phương ký Cam kết đồng hành xây dựng, vận hành, phát triển Cổng dịch vụ công Quốc gia (kèm dự thảo Cam kết)
Ngày tạo 03/12/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :