Số kí hiệu 1007/VPCP-KSTT
Trích yếu V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia
Nội dung Công văn đôn đốc thực hiện nhiệm vụ  xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia
Ngày tạo 11/02/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :