Số kí hiệu 193/VPCP-KSTT
Trích yếu Mời tham dự Hội thảo
Nội dung Mời tham dự Hội thảo thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương
(tài liệu Hội thảo tại file gửi kèm)
Ngày tạo 20/02/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :