Số kí hiệu 68/NQ-CP
Trích yếu Nghị quyết Ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025
Nội dung
Nghị quyết Ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa  quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025
Ngày tạo 12/05/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :