Số kí hiệu 6766/VPCP-KSTT
Trích yếu V/v thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ
Nội dung - Công văn số 6766/VPCP-KSTT v/v thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ
- Tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm để cập nhật dữ liệu thống kê, thực hiện tính chi phí tuân thủ, rà soát, đánh giá các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh
Ngày tạo 14/08/2018
Các file đính kèm

Văn bản khác :