Số kí hiệu 8246/VPCP-KSTT
Trích yếu V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ
Nội dung
- CV v/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ.
-  Hướng dẫn thống kê, rà soát, đánh giá, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh;
- Hướng dẫn sử dụng, nhập liệu biểu thống kê quy định liên quan tới hoạt động kinh doanh.
Ngày tạo 02/10/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :