Số kí hiệu 9568/VPCP-KSTT
Trích yếu Phát hành Sổ tay hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP
Nội dung
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM THỐNG KÊ, TÍNH CHI PHÍ TUÂN THỦ, RÀ SOÁT QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Ngày tạo 16/11/2020
Các file đính kèm

Văn bản khác :