Loại văn bản Số văn bản Tên văn bản Ngày ban hành
Công văn 7029/VPCP-KSTT V/v hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia và hướng dẫn kết nối trên Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia - VDXP

Chi tiết>>

08/08/2019
Công văn 3994/VPCP-KSTT Cho ý kiến về dự thảo Quyết định của TTgCP ban hành danh mục TTHC

Chi tiết>>

13/05/2019
Công văn 2887/VPCP-KSTT V/v gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia

Chi tiết>>

09/04/2019
Công văn 320/TTg-KSTT V/v thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính

Chi tiết>>

15/03/2019
Báo cáo 1970/BC-VPCP Báo cáo tình hình triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

Chi tiết>>

11/03/2019
Công văn 1597/VPCP-KSTT Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chi tiết>>

28/02/2019
Công văn Số: 317/VPCP-KSTT V/v tham dự Hội nghị trực tuyến thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg

Chi tiết>>

11/01/2019
Công văn 282/VPCP-KSTT V/v triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chi tiết>>

10/01/2019
Công văn 11911/KH-VPCP Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2018 cho các bộ, ngành, địa phương theo hình thức trực tuyến

Chi tiết>>

07/12/2018
Công văn 11909 /VPCP-KSTT V/v tham dự tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Chi tiết>>

07/12/2018
Công văn 11496/VPCP-KSTT V/v kết nối, liên thông phần mềm QLVB&ĐH với Trục liên thông văn bản quốc gia trong giai đoạn thử nghiệm

Chi tiết>>

26/11/2018
Công văn 10143/VPCP-KSTT V/v thử nghiệm kết nối, liên thông, gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg

Chi tiết>>

18/10/2018
Thông báo 1101/GM-VPCP Mời tham dự cuộc họp thứ nhất của Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Chi tiết>>

17/10/2018
Công văn 9294/VPCP-KSTT V/v khảo sát tình hình, kết quả tham vấn chính sách, văn bản quy phạm pháp luật

Chi tiết>>

26/09/2018
Công văn 9300/VPCP-KSTT V/v xin ý kiến Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

Chi tiết>>

26/09/2018
Thông báo 379/TB-VPCP Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban tại Phiên họp thứ nhất Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Chi tiết>>

27/09/2018
Công văn 8767/VPCP-KSTT V/v khảo sát tình hình triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu

Chi tiết>>

14/09/2018
Công văn 8746/VPCP-KSTT V/v khảo sát triển khai kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử

Chi tiết>>

13/09/2018
Công điện 944/VPCP-TH Công điện Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Chi tiết>>

07/09/2018
Công văn 6203/VPCP-KSTT Đăng tải dữ liệu trên CSDL quốc gia về TTHC

Chi tiết>>

02/07/2018
Công văn 4769/VPCP - KSTT V/v hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa, xóa bỏ dữ liệu TTHC dư thừa, trùng lặp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Chi tiết>>

22/05/2018
Công văn 2030/VPCP-KSTT V/v gửi báo cáo quý I/2018 về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử

Chi tiết>>

05/03/2018
Quyết định 94/QĐ-VPCP Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2018

Chi tiết>>

31/01/2018
Thông báo 1665/VPCP-KSTT Liên kết, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin một cửa điện tử

Chi tiết>>

13/02/2018
Công văn 1078/VPCP-KSTT V/v rà soát, chuẩn hóa, xóa bỏ dữ liệu TTHC dư thừa, trùng lặp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Chi tiết>>

30/01/2018