Loại văn bản Số văn bản Tên văn bản Ngày ban hành
Nghị định 25/2014/NĐ-CP Quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao

Chi tiết>>

07/04/2014
Nghị định 26/2014/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng

Chi tiết>>

07/04/2014
Nghị định 27/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình

Chi tiết>>

07/04/2014
Nghị định 29/2014/NĐ-CP Quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước

Chi tiết>>

07/04/2014
Nghị định 24/2014/NĐ-CP Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chi tiết>>

04/04/2014
Nghị định 23/2014/NĐ-CP Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Chi tiết>>

03/04/2014
Nghị định 20/2014/NĐ-CP Về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Chi tiết>>

24/03/2014
Nghị định 18/2014/NĐ-CP Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản

Chi tiết>>

14/03/2014
Nghị định 19/2014/NĐ-CP Ban hành Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Chi tiết>>

14/03/2014
Nghị định 17/2014/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động của thanh tra Ngoại giao

Chi tiết>>

11/03/2014