Loại văn bản Số văn bản Tên văn bản Ngày ban hành
Quyết định 08/QĐ-TTg Ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015

Chi tiết>>

06/01/2015
Quyết định 31/2014/QĐ-TTg Về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam

Chi tiết>>

05/05/2014
Quyết định 29/2014/QĐ-TTg Về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương

Chi tiết>>

26/04/2014
Quyết định 28/2014/QĐ-TTg Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

Chi tiết>>

07/04/2014
Quyết định 27/2014/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Chi tiết>>

04/04/2014
Quyết định 26/2014/QĐ-TTg Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

Chi tiết>>

26/03/2014
Quyết định 25/2014/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chi tiết>>

25/03/2014
Quyết định 24/2014/QĐ-TTg Về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam

Chi tiết>>

24/03/2014
Quyết định 21/2014/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi trường

Chi tiết>>

13/03/2014
Quyết định 22/2014/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chi tiết>>

13/03/2014